HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strojové učenie môže pomôcť identifikovať kandidátov na terapiu transplantáciou kmeňových buniek pre niektoré druhy rakoviny

Aktualita

Abnormal blood cells in a patient with a type of blood cancer called AML. Image by Medtech THAI STUDIO LAB 249 via Shutterstock.
Akútna myeloidná leukémia (AML) je typ rakoviny, pri ktorej kostná dreň robí z abnormálnych myeloblastov typ bielych krviniek. Obrázok: IHI

Prototyp v rámci projektu HARMONY môže lekárom ponúknuť presnejší spôsob, ako predpovedať, kto by mal podstúpiť invazívnu a riskantnú liečbu.

Rozhodnutie o transplantácii kmeňových buniek sa neberie na ľahkú váhu. Jednoducho povedané, zahŕňa neuveriteľne invazívnu sériu procedúr, ktoré v podstate zničia prirodzený imunitný systém človeka a potom ho nahradia novým. Zotavenie môže trvať mesiace a môže byť dokonca smrteľné. Preto, keď sa lekári rozhodnú pokračovať v liečbe kmeňovými bunkami, musia naozaj dôkladne zvážiť potenciálne prínosy oproti rizikám.

Liečba prvej línie akútnej myeloidnej leukémie (AML) rakoviny krvi je intenzívna chemoterapia. Keď sa pacienti dostanú do remisie (čo znamená, že rakovinu už nemožno zistiť), sú rozdelení do troch rizikových kategórií (nízke, stredné, pokročilé) podľa toho, aká je pravdepodobnosť návratu rakoviny. Toto posúdenie je založené na parametroch, ako je vek, pohlavie, molekulárne genetické mutácie a chromozomálne abnormality. Ľudia v skupine s nízkym a stredným rizikom nie sú vhodnými kandidátmi na transplantáciu kmeňových buniek kvôli rizikám. Ale tým, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť návratu rakoviny, sa často odporúča podstúpiť zákrok.

Súčasné metódy používané na predpovedanie toho, kto by sa mal navrhnúť pre túto terapiu, nazývanú alogénna transplantácia hematopoetických kmeňových buniek (alloHSCT), možno zlepšiť. Projekt Innovative Medicines Initiative (IMI) HARMONY vyvinul prototyp nástroja strojového učenia využívajúci údaje o mnohých rôznych parametroch od 842 pacientov s AML. Nástroj vytvorí grafiku, ktorá popisuje pravdepodobnosť prežitia bez relapsu v priebehu času. Je to stále prototyp, ale v konečnom dôsledku by mal pomôcť lekárom starostlivo zvážiť riziká a prínosy pre pacientov.

Viac informácií:

4041 Harmony Alliance Provides a Machine Learning Researching Tool to Predict the Risk of Relapse after First Remission in AML Patients Treated without Allogeneic Haematopoietic Stem Cell Transplantation

Zdroj: https://www.ihi.europa.eu, zverejnené: 20. 1. 2022, autor: rpa