Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Strategický výskumný program pre Európske vodíkové hospodárstvo

ERA Aktualita

Oblasti
  • Európsky výskumný priestor

Pracovná skupina pre pilotnú iniciatívu Európskeho výskumného priestoru pre zelený vodík (Green Hydrogen ERA Pilot) predstavila 18. marca 2022 strategický výskumný a inovačný program, ktorého cieľom je urýchliť konkurencieschopné európske vodíkové hospodárstvo.

Odborníci z celej Európy spoločne identifikovali najnaliehavejšie výskumné otázky týkajúce sa zeleného vodíka na európskej úrovni a zhrnuli ich do tohto programu. Do procesu sa zapojila Európska komisia, ako aj zástupcovia mnohých európskych krajín, vedy, priemyslu a občianskej spoločnosti.

Iniciatíva ERA pre zelený vodík je pilotnou iniciatívou Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorý prešiel revíziou v roku 2020 počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ a v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami tria predsedníctiev v Rade EÚ, Portugalskom a Slovinskom.

Rozvoj iniciatívy ERA pre zelený vodík v oblasti výskumu a inovácií sa odráža aj v opatrení 11 politického programu ERA na roky 2022 – 2024 „ERA pre ekologickú transformáciu“.

O implementácii SRIA sa bude ďalej diskutovať na hybridnej konferencii v máji 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 22.3.2022, slord