HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Strategický plán pre vedu a výskum počíta s reformami

Aktualita

Strategický plán pre vedu a výskum

Doménami inteligentnej špecializácie Slovenska podľa stratégie majú byť napríklad inovatívny priemysel, mobilita, digitálna transformácia, zdravá spoločnosť a zdravé potraviny.

Nový strategický plán pre vedu a výskum počíta so zásadnými reformami. Stratégiu inteligentnej špecializácie potrebovalo Slovensko vypracovať, aby mohlo čerpať 1,3-miliardy EUR z nových eurofondov. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová po rokovaní vlády 8. decembra 2021, počas ktorého kabinet schválil Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021 – 2027.

Podľa ministerky bola oblasť vedy, výskumu a inovácií na Slovensku dlhodobo zanedbávaná, preto v inovačnej ekonomike Slovensku ušiel vlak. Stratégia môže umožniť Slovensku čerpať eurofondy v tejto oblasti, najskôr ju však posúdi Európska komisia (EK).

Ako vyhlásila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Remišová s tým, že stratégia môže pomôcť riešiť aj odliv mozgov: „Ak chceme byť úspešní, nemôžeme byť už iba montážnou dielňou vyspelých zahraničných firiem, ale inovatívne riešenia a technológie musia vznikať priamo na Slovensku.“

Cieľom schválenej stratégie je podľa Remišovej rezortu podporiť systémové zmeny, ktoré brzdia inovačný potenciál Slovenska, a podporiť prioritné oblasti, v ktorých majú slovenská veda, výskum a inovácie najväčší potenciál.

Perspektívnou oblasťou slovenských inovácií je podľa rezortu informatizácie napríklad tvorba batériových systémov pre elektromobilitu, robotických zariadení, komponentov pre satelitné systémy, inovatívne riešenia a dizajn v automobilovom priemysle a doprave. Významnú časť inovácií v oblasti informačných technológií predstavujú biometrické technológie či navigačné systémy, slovenské firmy sú tiež aktívne v oblasti smart riešení pre mestá, v kreatívnom priemysle, hrách a 3D animáciách, technológiách využívajúcich rozšírenú realitu, diagnostike rakoviny a ďalších civilizačných chorôb.

Ako podotkla Remišová: „Tieto naše silné stránky a príležitosti musíme naplno využiť. Slovensko už neraz ukázalo, že má kvalitných odborníkov a inovátorov, ktorí však potrebujú systémovú podporu zo strany štátu. Strategickým cieľom súčasnej, ale i budúcich vlád musí byť ekonomická transformácia Slovenska, ktorá prinesie hospodársky rast založený na špičkovom výskume a inováciách. Ministerka Remišová na záver dodala: „Slovenským podnikom tak zabezpečí konkurencieschopnosť na globálnom trhu a ľuďom dobre platené pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou.

Viac informácií:

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Zdroj: TASR; https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 9. 12. 2021, autor: rpa