HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Štatistiky úspešnosti pre jednotlivé témy SME Instrument

Aktualita

Prinášame Vám štatistiky úspešnosti pre jednotlivé témy SME Instrument. Pozrite sa, ako vyzerá priechodnosť projektov v jednotlivych tematickych oblastiach.

 

Zo Slovenska máme zatiaľ 8 projektov pre fázu 1 a ziaľ sme neuspeli vo fáze 2.

 

Najmä fáza 2 aj z pohľadu celkových štatistík EU nevyzerá príliš optimisticky. Navyše na Slovensku sa pravdepodobne v najbližšom čase nerozbehne podpora dobrých projektov (Seal of Excellence), ktoré presli hodnotením, no nezískali financovanie z EU.

 

Výsledky pre fázu 1:

 

Výsledky pre fázu 2:

 

Veľká štatistika SME Instrument za prvé dva roky: