Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Staňte sa hodnotiteľom pre program Horizont Európa

ERA Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia (EK) priebežne  hľadá externých odborníkov, ktorí budú hodnotiť projektové zámery/žiadosti o grant v programe Horizont. EK chce disponovať dostatočným počtom odborníkov členených podľa odbornosti, geografického, rodového či iného princípu.  Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13, a teda aj zo Slovenska. K úspechu práve slovenských žiadateľov môže prispieť aj väčší počet slovenských hodnotiteľov, ktorí  môžu neskôr svoje skúsenosti využiť aj doma.

 • Zaujalo Vás to? Máte odborné skúsenosti? Máte záujem stať sa hodnotiteľom a byť finančne ohodnotení?
 • Pripojte sa k databáze externých odborníkov EK!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes! Hodnotitelia EK dostávajú za svoju prácu finančné ohodnotenie a preplatenie cestovných nákladov, v prípade, že musia v rámci svojej práce hodnotiteľa vycestovať. Okrem nadobudnutia vedomostí o tom, ako celý mechanizmus funguje, kto sú kľúčoví hráči a ako má úspešný projektový návrh vyzerať, budete za svoj výkon slušne ohodnotený (450 EUR/deň).

Na úvod je potrebné vytvoriť si svoj prihlasovací účet do EÚ a zaregistrovať si svoj profil na stránkach EK. Po zaregistrovaní a prihlásení môžete svoj profil kedykoľvek aktualizovať a dopĺňať v sekcii Moja expertná oblasť.

Okrem Horizontu Európa môžete stať expertom/ hodnotiteľom aj pre iné komunitárne programy.

Viac informácií

Pozrite si aj video o práci experta.

Poznámka: ak ste už zaregistrovaný ako expert z predchádzajúcich „výziev na vyjadrenie záujmu“ a ak ste sa rozhodli pre všetky programy, zostávate v databáze pre súčasné a budúce programy (napr. Horizont Európa). Výzva na vyjadrenie záujmu pre 2021-2027 bude zverejnená čoskoro.

Zdroj: EK, 31.1.2021, kas