HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Staňte sa hodnotiteľom pre program Horizont Európa

Aktualita

Európska komisia (EK) priebežne  hľadá externých odborníkov, ktorí budú hodnotiť projektové zámery/žiadosti o grant v programe Horizont. EK chce disponovať dostatočným počtom odborníkov členených podľa odbornosti, geografického, rodového či iného princípu.  Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13, a teda aj zo Slovenska. K úspechu práve slovenských žiadateľov môže prispieť aj väčší počet slovenských hodnotiteľov, ktorí  môžu neskôr svoje skúsenosti využiť aj doma.

  • Zaujalo Vás to? Máte odborné skúsenosti? Máte záujem stať sa hodnotiteľom a byť finančne ohodnotení?
  • Pripojte sa k databáze externých odborníkov EK!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes! Hodnotitelia EK dostávajú za svoju prácu finančné ohodnotenie a preplatenie cestovných nákladov, v prípade, že musia v rámci svojej práce hodnotiteľa vycestovať. Okrem nadobudnutia vedomostí o tom, ako celý mechanizmus funguje, kto sú kľúčoví hráči a ako má úspešný projektový návrh vyzerať, budete za svoj výkon slušne ohodnotený (450 EUR/deň).

Na úvod je potrebné vytvoriť si svoj prihlasovací účet do EÚ a zaregistrovať si svoj profil na stránkach EK. Po zaregistrovaní a prihlásení môžete svoj profil kedykoľvek aktualizovať a dopĺňať v sekcii Moja expertná oblasť.

Okrem Horizontu Európa môžete stať expertom/ hodnotiteľom aj pre iné komunitárne programy.

Viac informácií

Pozrite si aj video o práci experta.

Poznámka: ak ste už zaregistrovaný ako expert z predchádzajúcich „výziev na vyjadrenie záujmu“ a ak ste sa rozhodli pre všetky programy, zostávate v databáze pre súčasné a budúce programy (napr. Horizont Európa). Výzva na vyjadrenie záujmu pre 2021-2027 bude zverejnená čoskoro.

Zdroj: EK, 31.1.2021, kas