HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Staňte sa členom Európskeho centra pre produktivitu zdrojov

Aktualita

Európska komisia zriadila EREK s cieľom pomôcť európskym spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, aby šetrili náklady na energiu, materiál a vodu a zvýšili svoju konkurencieschopnosť.
EREK sa má stať referenčným bodom pre malé a stredné podniky a organizácie na podporu podnikania s najnovšími technológiami v tejto oblasti, a tým zvýšiť povedomie o potenciáli úspor, ktorý spočíva v prechode na podnikateľské modely efektívnejšie využívajúce zdroje.

Čo ponúka členstvo v sieti EREK?

– prístup k medzinárodným poznatkom, expertízam a skúsenostiam;

– najnovšie informácie o efektívnosti zdrojov, príklady osvedčených postupov európskych podnikov a výber najlepších dostupných technológií;

– podpora a poradenstvo vo vašom sektore a regióne;

– nástroje na hodnotenie individuálneho úsporného potenciálu podnikov;

– rýchly prehľad príslušných podporných programov dostupných na európskej, národnej a regionálnej úrovni;

– prístup členov na online platformu EREK (vrátane webinárov a rozšírených vzdelávacích a školiacich materiálov)

– špecializované podujatia a aktivity týkajúce sa trendov a vývoja v oblasti efektívneho využívania zdrojov