HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločenské a humanitné vedy v programe Horizont Európa

Aktualita

Správu „SSH and Interdisciplinarity in Horizon Europe/ SSH a interdisciplinarita v rámci programu Horizont Európa“ spoločne vydali Enterprise Ireland, Irish Universities Association (UIA) a Irish Research Council. Správa analyzuje, čo ponúka program Horizont Európa výskumníkom v oblasti spoločenských a humanitných vied (SSH), aké sú príležitosti, bariéry či podpora a pojednáva aj o interdisciplinarite v rámci programu.

V správe sú diskutované nasledovné otázky:

  • Aké sú hlavné prekážky, ktorým čelia SSH výskumníci v interdisciplinárnych projektoch?
  • Aká podpora by bola považovaná za užitočnú na vnútroštátnej a/alebo európskej úrovni? Existuje nejaký osvedčený postup, ktorý by sa mal viac propagovať?

Hlavné závery:

  • Výskumní pracovníci v oblasti SSH môžu zapojením sa do programu Horizont Európa získať finančné prostriedky, prestíž, rozšíriť svoje siete a príležitosti.
  • Spoločenské, humanitné a umelecké vedy by sa nemali chápať ako monolit.
  • Spoľahliví partneri sú významným prínosom. Zapojenie do sietí môže byť pre nováčikov náročné.
  • Výskumníci na začiatku kariéry môžu mať prospech z účasti na projektoch Horizontu Európa. Ich zapojenie a kariérny rast však nie sú výslovne vyžadované a ani odmeňované zo strany financovateľov.
  • Medzi inštitúciami existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o interné prostredie, možnosti vzájomného učenia, odborné vedomosti, kapacity a zmluvné podmienky.

IUA, 28.7.2022, elz