HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spustenie 73 nových projektov v rámci výzvy EU Green Deal call programu Horizont 2020

Aktualita

Európska komisia koncom októbra 2021 spustila 73 projektov vybraných na financovanie v rámci výzvy na podporu Európskej zelenej dohody (EU Green Deal call) v programe Horizont 2020 v hodnote 1 miliardy EUR.

Táto posledná výzva v rámci programu Horizont 2020 predstavuje míľnik na ceste k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, ktorá prispieva k reakcii EÚ na dvojitú krízu v oblasti klímy a biodiverzity a zároveň urýchľuje spravodlivé a udržateľné zotavenie z pandémie koronavírusu.

5 zo 73 projektov, ktoré boli vybrané na financovanie, dostalo na podujatí dňa 27. októbra 2021 priestor, aby prezentovali svoje ciele, očakávané výsledky a vysvetlili, ako ovplyvnia náš každodenný život. Zahŕňajú oblasti, ako je ochrana sladkovodných biotopov, prevencia a riadenie lesných požiarov, udržateľné a zdravé školské stravovanie, ekologické a inteligentnejšie letiská a zelený vodík na dekarbonizáciu priemyselných lokalít.

Európska zelená dohoda je plánom Komisie, ktorý má z Európy do roku 2050 urobiť prvý klimaticky neutrálny kontinent s udržateľným hospodárstvom, ktoré nenechá nikoho v úzadí. Komisia v roku 2020 vyhlásila výzvu Horizont 2020 v hodnote 1 miliardy EUR s cieľom zmobilizovať európsku výskumnú a inovačnú komunitu a prispieť k tejto ústrednej priorite Komisie. Výzva sa priamo zaoberala hlavnými prioritami dohody a stanovila cestu pre ďalšie súvisiace výskumné a inovačné iniciatívy v kontexte programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027.

Celý článok nájdete tu.

Zverejnené 4.11.2021, slord