HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sprievodné podujatia European Hydrogen Week 2022

Aktualita

V dňoch 24. – 28. októbra 2022 sa v Bruseli uskutoční najväčšie výročné podujatie venované vodíku European Hydrogen Week. Európske partnerstvo Clean Hydrogen Partnership a jeho členské organizácie, ktoré podujatie organizujú, dávajú prvý krát možnosť širokému spektru stakeholderov zapojiť sa do tejto akcie organizáciou sprievodných podujatí kdekoľvek v Európe alebo krajinách pridružených k programom EÚ a taktiež online.

Save-the-Date

Pokiaľ plánujete alebo by ste chceli v mesiaci október organizovať akékoľvek podujatie na relevantnú tému (napr. workshop, konferenciu, webinár atď.), môžete sa uchádzať o status sprievodného podujatia European Hydrogen Week. Clean Hydrogen Partnership vybraným podujatiam zabezpečí širokú propagáciu so spoločným vizuálom a značkou EHW skrz všetky svoje mediálne kanály.

Podrobnosti o tejto ponuke spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na stránke usporiadateľa.

Zdroj: EHW, 3.8.2022, mit