HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sprievodca používania sociálnych medií pre projekty financované z EÚ

Aktualita

EK zverejnila návod – Sprievodcu komunikáciou na sociálnych médiách pre projekty financované z EÚ, ktorý má uľahčiť prijímateľom komunikáciu svojich výsledkov počas a po projektoch. Prečítajte si ako na to.