HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa „Science, Research and Innovation performance of the EU, 2020″

Aktualita

Európska komisia predstavila 27. mája 2020 formou webinára novú správu: „Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020“.

Správa analyzuje výkonnosť EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií a identifikuje hlavné okolnosti vplývajúce na tieto jej aktivity v globálnom kontexte.

Kombinuje makroekonomickú analýzu (na základe kľúčových indikátorov) s analýzou hlavných politických cieľov. Správa patrí ku kľúčovým („flagship“) publikáciám EÚ a zverejňuje sa každé 2 roky.

Stanovuje 5 hlavných princípov pre výskumnú a inovačnú politiku v Európe:

  • Spolupráca
  • Zdieľanie znalostí 
  • Prenos výskumu do riešení
  • Transformácia spôsobov spotreby a výroby
  • Nastavenie jasného budúceho smerovania

Download správy SRIP 2020:

↗ Kompletná správa (EN, 13,7 MB, .pdf)

↗ Správa po kapitolách (EN, .pdf)

↗ Súhrn (EN, 181 KB, .pdf)

↗ Úplný dátový súbor pre správu (ZIP file, 514 MB)

↗ Správa v interaktívnej forme

Infografika:

↗ Top 10 faktov (EN, 1,5 MB, .pdf)

↗ Towards a sustainable and competitive Europe (EN, 161 KB, .pdf)

Ďalšie informácie:

↗ SRIP Report 2020

dus, kas