HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa o stave Energetickej únie

Aktualita

Bola publikovaná 3. správa o progrese Energetickej únie smerom k stanoveným cieľom. Správa identifikuje výzvy, ktoré je na ceste k bezpečnej, dostupnej a čistej energii potrebné prekonať.