HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa JRC: Štyri spôsoby, ako by udržateľné biohospodárstvo mohlo zmeniť európsky priemysel

Aktualita

Odborníci z internej vedeckej služby Európskej komisie, Spoločného výskumného centra (JRC), vytvorili štyri alternatívne scenáre, ako by biohospodárstvo EÚ mohlo prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov stanovených v parížskej dohode.

Tím šiestich hlavných odborníkov čerpal zo spravodajských informácií od viac ako 50 odborníkov z celej oblasti politiky, občianskej spoločnosti, priemyslu a akademickej obce, aby stanovil štyri možné scenáre biohospodárstva EÚ v roku 2050.

Biohospodárstvo zahŕňa všetky hospodárske a priemyselné odvetvia, ktoré sa spoliehajú na obnoviteľné biologické zdroje. V súčasnosti generuje 4,7 % HDP EÚ a zamestnáva 8,9 % svojej pracovnej sily.

Správa JRC je súčasťou širšej iniciatívy Komisie zameranej na integráciu výhľadových stratégií do tvorby politiky EÚ. Komisia minulý rok zverejnila strategickú správu, v ktorej načrtáva potenciál Európy pri transformácii jej priemyslu a poľnohospodárstva pri ochrane životného prostredia.

Ako uviedol Maroš Šefčovič, viceprezident EÚ pre prognózu: „Strategická prognóza pomáha identifikovať budúce výzvy a spôsoby, ako sa na ne pripraviť, a to tým, že podporuje rozhodovanie efektívnym spôsobom. Pokiaľ ide o biohospodárstvo, je to nevyhnutné, pretože žijeme vo svete s obmedzenými zdrojmi.“

Už v roku 2018 predstavila EÚ svoju biohospodársku stratégiu na podporu investícií a rozvoj obehového a udržateľnejšieho hospodárstva pre Európu. Nedávno JRC s pomocou riaditeľstva Komisie pre výskum a inovácie vytvorilo sieť odborníkov na výskum, ktorí majú prispieť do znalostného centra pre biohospodárstvo pomocou výhľadových analýz.

Nasledujúce scenáre popisujú pravdepodobné smerovanie biohospodárstva v roku 2050:

  1. Scenár „Urob to za nás“: Na podporu radikálnych zmien v zásobovacích systémoch je navrhnutý a implementovaný konzistentný a koherentný súbor politík, spoločnosť sa však bráni významným zmenám v modeloch spotreby. V tomto scenári je takmer dosiahnutý parížsky cieľ zvýšenia globálnych teplôt o 1,5 ° C do roku 2010.
  2. Scenár „Urobte to spolu“: Politický systém aj spoločnosť sú zosúladené tak, aby dosiahli ciele v oblasti klimatickej neutrality, a podniky sa dokážu adaptovať rýchlejšie. V tomto scenári je cieľ Parížskej dohody splnený.
  3. Scenár „Urobme to sami“: Spotrebitelia menia svoje postoje a správanie po sérii klimatických kríz, tvorcovia politiky však nie sú schopní implementovať významné politiky v oblasti klímy. V tomto scenári je parížsky cieľ nesplnený a globálne teploty by sa na prelome budúceho storočia zvýšili o 2,5 ° C.
  4. Scenár „Robte, čomu sa nedá vyhnúť“: Životný štýl sa významne nemení a politický systém nie je schopný presadzovať proaktívne politiky a obmedzuje sa iba na prijímanie opatrení reagujúcich na krízy. V tomto scenári je cieľ Paríža zjavne nesplnený.

Viac informácií:

Foresight Scenarios forthe EU bioeconomy in 2050

cover

Zdroj: https://sciencebusiness.net; JRC, zverejnené: 14.4.2021, autor: rpa