HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa EIC Tech predstavuje nové rozvíjajúce sa technológie

Aktualita

Európska rada pre inovácie (EIC) uverejnila správu o technológiách podporujúcich prelomové inovácie.

Správa predstavuje niekoľko rozvíjajúcich sa technológií a prelomových inovácií, ktoré boli identifikované počas prvého identifikačného procesu uskutočneného v roku 2021. Pomocou neho boli tieto inovácie vyhodnotené ako vysoko zaujímavé pre EIC, a to vzhľadom na ich potenciál dosahovať v budúcnosti významný technologický, hospodársky a sociálny vplyv. Správa sa opiera o celý rad podnetov a o názory a postrehy programových manažérov EIC.

Tento identifikačný proces bol prvým, ktorý sa uskutočnil po spustení EIC v marci 2021, a viedol k identifikovaniu zoznamu oblastí, ktoré boli zoskupené do troch rozsiahlych kategórií zodpovedajúcich hlavným cieľom politík EÚ, a to „Európska zelená dohoda“, „Zdravie“ a „Digitálne technológie a priemysel“.

Viac informácií:

Zverejnené 25.2.2022, slord