HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Správa EIB: Výdavky na inovácie sú ohrozené, predpokladá sa pokles podnikových investícií o 45 %

Aktualita

Podľa správy Európskej investičnej banky (EIB), ktorá bola predstavená 20. januára 2021, výdavky na inovácie budú jednou z najviac postihnutých oblastí hospodárstva, pretože kríza COVID-19 si vyberá daň.

Prezident EIB Werner Hoyer varoval, že investície do inovácií budú mať veľký dopad na hospodársky pokles spôsobený pandémiou COVID-19, pričom 45 % spoločností z EÚ očakáva v roku 2022 zníženie investícií.

Ako uviedol Hoyer: „Investície do digitalizácie a inovácií sú tým ovplyvnené najviac. Ak sa pozrieme na dopad prvej fázy pandémie, naši ekonómovia odhadujú, že by európske fondy mohli nútene znížiť investície v tejto oblasti o 20 až 30 %, v závislosti od toho, koľko sú schopné a ochotné zvýšiť pákový efekt.“

Tento pokles ešte zhorší skutočnosť, že EÚ neurobila dosť pre podporu výskumu a inovácií ešte predtým, ako došlo k pandémii, dodal Hoyer. „Už viac ako 15 rokov investujeme každý rok zhruba o 1,5 percentuálneho bodu HDP menej do výskumu, vývoja a inovácií ako naši hlavní konkurenti, najmä v Severnej Amerike a Ázii.“

Podnikové investície do zeleného a digitálneho výskumu a inovácií v nadchádzajúcich rokoch sú životne dôležité pre budúcnosť EÚ a dosiahnutie jej klimatických cieľov.

EIB, poskytuje podnikom financovanie a záruky, aby mohli investovať do projektov, ktoré sú v súlade s politickými cieľmi vrátane výskumu a inovácií. V roku 2020  banka investovala celkovo 77-miliárd EUR, čo je zhruba polovica ročného rozpočtu EÚ, z čoho 40 % podporovalo ekologický rast.

EIB dúfa, že do konca tohto desaťročia mobilizuje na boj proti klimatickým zmenám 1-bilión EUR. To znamená podľa Hoyera financovanie projektov energetickej účinnosti vo všetkých odvetviach, investície do obnoviteľnej energie, zelených inovácií a výskumu.

Investičná správa EIB naznačuje, že aj keď spoločnosti z EÚ celkovo neinvestujú dosť do výskumu a inovácií, zostávajú lídrami v oblasti ekologických inovácií. EÚ registruje o 50 % viac patentov na zelené technológie ako USA a o 76 % viac patentov kombinujúcich zelené a digitálne technológie ako USA a štyrikrát viac ako Čína.

Stagnujúce investície do výskumu a vývoja však musia dohnať EÚ. Ukazuje sa to už v rýchlo rastúcich digitálnych sektoroch, kde na trhu dominujú čínske a americké spoločnosti.

Napriek hroziacej hospodárskej kríze je dôležité konať okamžite. Ako sa uvádza v správe EIB: „V priesečníku zelených a digitálnych technológií môže vedúce postavenie v oblasti inovácií na začiatku viesť k efektu víťaz berie všetko.“

Podniky, ktoré investovali do ekologických inovácií, sa zhodujú v tom, že výdavky na klímu vytvárajú dynamickejšie trhy, na ktoré vstupuje čoraz viac konkurentov, ale je možné udržať si konkurenčnú výhodu.

EIB dúfa, že môže poskytnúť ďalšiu palebnú silu pre zelené inovácie a umožniť Európe udržať si vedúce postavenie. Európsky investičný fond (EIF), ktorého akcionárom je EIB, ako nástroj na investovanie rizikového kapitálu, podporil v roku 2020 viac ako 330 000 MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Ako dodal na záver Hoyer: „Stále pracujeme na tom, aby EIF mohol ďalej plniť mnohé ambície, ktoré má Európa v oblasti MSP a inovácií, a zmierniť účinky krízy tam, kde je to najviac potrebné.“

Viac informácií:

EIB Investment Report

Zdroj: https://sciencebusiness.net; EIB, zverejnené: 21.1.2021, autor: rpa