HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2021

Aktualita

Banner k podujatiu Vedec roka SR 2021
Ocenenie Vedec roka SR 2021. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Ocenenie za najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku si v utorok 14. júna 2022 prevezme päť výnimočných slovenských osobností.

Hodnotiaca komisia 25. ročníka podujatia Vedec roka SR mala pred sebou aj tento rok neľahkú úlohu. Spomedzi veľkého počtu nominácií, presnejšie až šesťdesiatich ôsmich, mala vybrať päť ocenených v kategóriách Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Hodnotiacu komisiu tvorilo šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli nimi prof. RNDr. Peter Samuely; DrSc., MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.; Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING.

Podujatie Vedec roka SR každoročne vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Jeho cieľom je spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a upriamiť pozornosť verejnosti na najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Nad 25. ročníkom podujatia prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Branislav Gröhling.

Ako uviedla Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR): „Teším sa, že po dvoch predchádzajúcich pandemických ročníkoch podujatia Vedec roka SR si slávnostné odovzdávanie cien užijeme bez protipandemických opatrení. Pre nás organizátorov a vyhlasovateľov je totiž toto podujatie obrovským prejavom vďaky vedcom, ktorí vo svojej oblasti dosahujú výnimočné úspechy.“

Pozvanie na podujatie prijali Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 14. júna 2022 v Bratislave.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2021 nájdete na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 10. 6. 2022, autor: rpa