HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoznajte nový portál na vyhľadávanie a správu grantov EÚ

Aktualita

Dnešným dňom bol spustený nový portál o možnostiach financovania vedy a vyskumu a o výberových konaniach. Nahrádza súčasný portál účastníkov tzv. Participant portál. Poskytuje všetky funkcie, ktoré boli k dispozícii v rámci súčasného portálu účastníkov, ale zároveň implementuje nové funkcie. Stará verzia zmizne do konca roka 2018. Vyskúšajte nový portál práve teraz!

Upozorňujeme, že portál je jediným vstupným bodom pre vyhľadávanie a správu grantov EÚ a zmlúv o verejnom obstarávaní a pokryje všetky centrálne riadené programy do začiatku ďalšieho viacročného programového obdobia EÚ v roku 2021 (Horizon Europe).

Nový portál obsahuje nové usporiadanie a grafický dizajn, je vybavený vylepšenou funkciou vyhľadávania kľúčových slov s novými funkciami a správaním vo vyhľadávaní, obsahuje viacprogramové pokrytie a integruje výzvy na predkladanie ponúk na jednom mieste.

Nový portál má všetky funkcie, ktoré boli k dispozícii v rámci súčasného portálu účastníkov, ktoré ale zmiznú na konci roka 2018.

Odporúčame, aby ste sa s ním, čo najskôr oboznámili a začali ho používať  hneď teraz!