HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik SHIFT2RAIL – výzva pre záujemcov

Aktualita

Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o pridruženie sa k novovytvorenému spoločnému podniku SHIFT2RAIL. Vyjadrenie záujmu musí byť predložené Európskej komisii najneskôr do 12.11.2014.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločného podniku.