HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre vodík a palivové články podporí projekt so slovenskou účasťou

Aktualita

Spoločný podnik pre vodík a palivové články FCH-JU podporí projekt so slovenskou účasťou. Projekt holandského koordinátora s partnerom zo SR uspel v hodnotiacom procese medzi 5 predloženými projektovými návrhmi. Na realizácii projektových aktivít sa bude podieľať ako partner slovenská spoločnosť Nafta a.s.

Projekt s názvom HyUsPRe – Hydrogen Underground storage in Porous Reservoirs je zameraný na podzemné skladovanie vodíka v pórovitých rezervoároch a začne sa realizovať 1. októbra 2021. Jeho implementácia potrvá do konca roka 2023.

Projektový návrh bol predložený do výzvy FCH-02-5-2020 – Underground storage of renewable hydrogen in depleted gas fields and other geological stores s konečným termínom 29. apríla 2020.

Bio-UGS_Gesamtprozess
Zdroj: web Nafta a.s.

Viac informácií k téme.

Zdroj: CORDIS, Zverejnené 29.7.2021, mit