HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre európske železnice zverejnil zoznam vlajkových projektov

Aktualita

Spoločný podnik pre európske železnice vytvoril jedinečnú databázu vlajkových projektov (flagship projects). Každý projekt má osobitnú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky informácie o konkrétnom podporenom projekte, konzorciu, ktoré ho realizuje, aktivitách a očakávaných výstupoch projektov. Väčšina projektov sa začala realizovať v decembri 2022.

V priebehu realizácie projektov sa budú na stránkach údaje postupne dopĺnať a transparentne zverejňovať všetky plánované podujatia, aktivity a dosiahnuté výstupy.

EU-Rail Flagship Projects

ProjektNázov projektutématrvanie projekturozpočet v EUR
FP1 – MOTIONALFlagship Project 1 – Mobility management multimodal environment and digital enablersHORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-0101/12/2022 – 30/09/202692 600 000
FP2 – R2DATOFlagship Project 2 – Rail to Digital automated up to autonomous train operationHORIZON-ER-JU-2022-FA2-0101/12/2022 – 31/05/2026160 800 000
FP3 – IAM4RAILFlagship Project 3 – Holistic and Integrated Asset Management for Europe‘s RAIL SystemHORIZON-ER-JU-2022-FA3-0101/12/2022 – 30/11/2026106 900 000
FP4 – RAIL4EARTHFlagship Project 4 – Sustainable and green rail systemsHORIZON-ER-JU-2022-FA4-0101/12/2022 – 30/11/202695 100 000
FP5 – TRANS4M-RFlagship Project 5 – Transforming Europe‘s Rail FreightHORIZON-ER-JU-2022-FA5-0101/07/2022 – 31/03/202695 100 000
FP6 – FUTUREFlagship Project 6 – Delivering innovative rail services to revitalise capillary lines and regional rail servicesHORIZON-ER-JU-2022-FA6-0101/12/2022 – 30/11/202632 900 000

Stránka projektov

Spoločný podnik pre európske železnice

Zdroj: EU Rail JU, 14.4.2023, mit