HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre Európske železnice vyhlásil nové výzvy

Aktualita

V nadväznosti na otvorenie nových výziev Spoločného podniku pre európske železnice sa bude konať v poradí druhý Informačný deň názvom „Europe’s Rail 2nd Info Day“.

Podujatie, na ktorom sa žiadatelia dozvedia bližšie informácie o náležitostiach a podmienkach jednotlivých tém výziev, sa uskutoční online 19 októbra 2022 od 9:00 do 13:00 SEČ.

Na podujatie je potrebné sa vopred REGISTROVAŤ

Podujatie poskytne prehľad o cieľoch Európskeho programu pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy a predstaví možnosti, ako sa zapojiť do zabezpečenia toho, aby bola železnica preferovanou voľbou mobility v Európe. Účastníkom podujatia budú predstavené nadchádzajúcej možnosti financovania v rámci novej výzvy z Pracovného programu Europe’s Rail 2022-2, na ktorú je alokovaných 35,8 milióna EUR.

Prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie návrhov chce spoločný podnik Európske železnice vybudovať sieť železničnej vedeckej a výskumnej komunity vrátane financovania doktorandských programov. Posilní, rozšíri a optimalizuje kapacity v oblasti železničného výskumu a inovácií prostredníctvom spoločného využívania národných zariadení svetovej úrovne v Európe s cieľom prispieť k programu Europe’s Rail alebo k iným financovaným mnohonárodným programom. Na informačný deň sú pozvané organizácie pôsobiace v oblasti výskumu a vedy.

Viac informácií k výzve.

V prípade otázok k podujatiu sa prosím obrátte na organizátora podujatia: communication@rail-research.europa.eu.  

Zverejnené témy výzvy EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02) nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy na našej stránke.

Viac o Spoločnom podniku pre Európske železnice

Cieľom partnerstva pre európske železnice (Europe´s Rail) je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave.

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie.

Výzva: EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02)

Témy výzvy:

Draft programme

Aktualizovaný pracovný program partnerstva: Europe’s Rail Amended Work Programme 2022-2024.

Zdroj: EU-Rail, 12.10.22, mit