HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály

Aktualita

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (CBE JU) práve začal svoju činnosť. Počas nasledujúcich desiatich rokov bude podporovať konkurencieschopné biohospodárstvo.

Circular Bio-based Europe

Spoločný podnik CBE, nové partnerstvo medzi Európskou úniou a Konzorciom pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BIC) nadväzuje na úspechy svojho predchodcu spoločného podniku BBI.

Obehové odvetvia založené na bioproduktoch sa považujú za kľúčový faktor ekologického prechodu k odolnému, konkurencieschopnému a environmentálne udržateľnému hospodárstvu EÚ. Práca s CBE JU prispeje k dosiahnutiu cieľa EÚ o klimatickej neutralite do roku 2050 a podporí vykonávanie politík EÚ, ktoré smerujú k tomuto cieľu.  Iniciatíva tiež zdôrazňuje politický význam biohospodárstva pri zvyšovaní konkurencieschopnosti Európy. Podnecovaním inovácií, stimulovaním spolupráce, vytváraním pracovných miest a znižovaním rizika investícií projekty financované spoločným podnikom CBE tiež podporia miestne hospodárstva v európskych regiónoch, najmä vo vidieckych a pobrežných oblastiach, a vytvoria spoločnú dlhodobú strategickú víziu pre tento sektor.

Philippe Mengal, výkonný riaditeľ  CBE JU hovorí, že mottom programovej kancelárie spoločného podniku pre Európsku úniu je Budovanie ekologickejšej, bezpečnejšej a lepšej Európy a spolu s kolegami sú na túto výzvu pripravení.

www.cbe.europa.eu

Kontakt na Slovensku – Nataša Hurtová, NCP

CBE JU, 30.11.2021, nakh