HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik pre čisté letectvo otvoril prvú výzvu

Aktualita

Spoločný podnik pre čisté letectvo (Clean Aviation JU) zverejnil 23. marca 2022 prvú výzvu (HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01) na predkladanie projektových návrhov. Spolu 14 tém výzvy bude otvorených 12. apríla 2022 ale už teraz sú zverejnené ich znenia na portali F&T Opportunities.

Logo of Clean Aviation

Cieľom Spoločného podniku pre čisté letectvo je urýchliť vývoj a nasadenie integrovaných technológií v oblasti letectva, ktoré povedú k jeho hĺbkovej dekarbonizácii a zaistia bezpečnosť a ochranu. Pomôže zvýšiť dôraz na ciele udržateľnosti, na technológie šetrné k životnému prostrediu a na zapojenie nových zainteresovaných strán v oblasti elektrifikácie a digitalizácie.

Na týchto témach sa môžu zúčastniť tak členovia, ako aj nečlenovia spoločného podniku (SP). Pracovný program Spoločného podniku pre čisté letectvo je rozdelený do dvoch fáz:

  • Fáza 1 (2022 – 2025): dozrievanie technológií a kľúčových faktorov;
  • Fáza 2 (2026 – 2031): integrácia týchto technológií so zameraním na prelomové demonštračné technológie.

Očakáva sa, že v rámci prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov výskumno-inovačných aktivít z Pracovného programu Clean Aviation JU 2022 budú financované projekty vo výške 735 miliónov EUR. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 23. júna 2022.

Výzva je zameraná na podporu technologického výskumu a vývoja lietadiel na vodíkový pohon, hybridných elektrických regionálnych lietadiel, lietadiel krátkeho a stredného doletu alebo architektúry lietadiel a integrácie technológií pre rôzne koncepty a typy lietadiel.

Oblasť: Hydrogen Powered Aircraft (HPA)

Oblasť: Hybrid Electric Regional Aircraft (HER)

Oblasť: Short & Medium Range Aircraft (SMR)

Oblasť: Transversal Topics (TRA)

Coordination and Support Actions (CSA)

Dôležité dokumenty k výzve:

Podujatia, na ktorých budú predstavené zástupcami Ek náležitosti výzvy a tematické zameranie jednotlivých topikov:

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: CA JU, 24.3.2022, mit