HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločný podnik BBI JU

Aktualita

V nadväznosti na svoju prvú výzvu  H2020-BBI-PPP-2014-1 (uzavretá 15. októbra 2014) sa BBI JU obracia na všetkých tých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu práce a kreovaniu ďalších výziev, aby tak urobili prostredníctvom spätnej väzby vyplnením anonymného

on-line dotazníka.

Zosumarizované príspevky budú jedným z podkladov pre rokovania a rozhodovanie v nastávajúcom období.

 

Ďakujeme za Váš čas.