HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločenstvá mikroorganizmov na biologickú degradáciu plastov

Aktualita

Dňa 5. marca 2019 o 17:00 je uzávierka verejnej súťaže na podávanie projektov k výzve  „CE BIOTEC-05-2019: Spoločenstvá mikroorganizmov na biologickú degradáciu plastov (RIA)“.

Nezabúdajte podať svoju žiadosť včas, najlepšie jeden až dva dni pred uzávierkou.

Podanie aktualizovanej verzie projektového návrhu je možné kedykoľvek až do okamihu uzávierky.

(Microorganism communities for plastics bio-degradation), Call ID: H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

 

Upozornenie:

Slovenské názvy výziev slúžia len na ľahšiu orientáciu.

Právne záväzné sú názvy výziev uvedené v anglickom jazyku na stránke Funding & tender opportunities (náhrada Participant Portal-u) resp. v Pracovnom programe NMBP na rok 2019