HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spin-off Fellowship Austria

Aktualita

Leuchtende Glühbirnen deren Drähte folgende Worte bilden: learning, train, competence, ability, teach, education, knowledge

Tento program je zameraný na všetkých výskumných pracovníkov, ktorí chcú vytvoriť svoj vlastný výskumný nápad a rozhodli sa ísť inou náročnou kariérnou cestou. Je dôležité, aby sa výskumné a vývojové činnosti uskutočňovali vo výskumnom zariadení.

V rámci programu financovania Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky (BMBWF) sa už v ranom štádiu dostávajú impulzy pre univerzity a výskumné inštitúcie, aby sa rozhodujúcim spôsobom zlepšilo prostredie pre budúce vedľajšie produkty. Ako vzor slúži program „ETH Pioneer Fellowship“ na ETH Zürich. V rámci štipendijného programu sú vedci a študenti s inovatívnymi nápadmi a podnikateľským duchom podporovaní pri rozvíjaní ich nápadov smerom k spin-off.

Situácia prospešná pre všetkých

„Štipendijný program Spin-off“ vytvára pre výskumných pracovníkov na jednej strane a univerzity a výskumné inštitúcie na druhej strane akúsi obojstranne výhodnú situáciu.

Vedci dostanú príležitosť v relatívne krátkom čase previesť myšlienku na predajný produkt alebo službu. Koordinované sprievodné opatrenia týkajúce sa štipendijného programu štipendistov čo najlepšie pripravia na nadáciu.

Program podporuje prenos poznatkov na rozhraní medzi vedou a podnikaním. V mnohých prípadoch majú univerzity a výskumné inštitúcie nevyužité vedomosti a v prípade patentov sú väčšinou spojené iba náklady. V istom zmysle je zámerom programu tiež stimulovať záujem týchto inštitúcií. Týmto spôsobom, ak budú úspešní, je možné pre nich generovať strednodobé až dlhodobé výnosy. 100 % financovanie navyše umožňuje univerzitám a výskumným inštitúciám rozvíjať mladé talenty počas obdobia projektu.

Popis cieľovej skupiny:

Vedeckí pracovníci – všetci ľudia s afinitou k výskumu a startupom, ktorí majú minimálne bakalársky titul.

Viac informácií:

FFG Start-up Seite

Start-up Folder

Zdroj: https://www.ffg.at, zverejnené: 1.2.2021, autor: rpa