HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SPACE výzvy v rámci EDF 2022

Aktualita

EDF
Zdroj: DG DEFIS

Európska komisia uverejnila informácie o otvorených výzvach v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) pre oblasť SPACE na rok 2022.

S celkovým rozpočtom 924 mil. EUR je pracovný program EDF 2022 organizovaný okolo 33 tém.

Na oblasť SPACE sú v roku 2022 zamerané výzvy na nasledujúce témy:

  1. Responsive space system (Research Actions) – rozpočet 20 mil. EUR
  2. Innovative multi-sensor space-based Earth observation capabilities towards persistent and reactive ISR (Development Actions) – rozpočet 40 mil. EUR
  3. Space-based missile early warning (Development Actions) – rozpočet 90 mil. EUR

Predkladanie návrhov trvá od 21. júna 2022 do 24. novembra 2022.

Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities.

Európska komisia k otvoreným výzvam organizovala celodenné podujatie EDF Info Day 2022 zamerané na potenciálnych žiadateľov. Počas podujatia predstavili otvorené výzvy a zodpovedali rôzne otázky spojené s podmienkami účasti.

Kontaktné body pre EDF na Slovensku

Európsky obranný fond

Európsky obranný fond (EDF) je iniciatívou Európskej komisie na podporu spoločného obranného výskumu a vývoja a na podporu inovatívnej a konkurencieschopnej obrannej priemyselnej základne. Fond dopĺňa a zintenzívňuje úsilie členských štátov a podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami a výskumnými subjektami všetkých veľkostí a geografického pôvodu v EÚ.

Pre EDF je na obdobie rokov 2021 – 2027 určený rozpočet vo výške takmer 8-miliárd EUR. Fond sa skladá z dvoch komplementárnych častí. „Výskumná zložka“ financuje spoločný výskum inovatívnych obranných technológií a „vývojová zložka“ spolufinancuje spoločný vývoj obranných výrobkov a technológií.

Výzvy v rámci EDF

#EUDefenceIndustry

Zdroj: EK, zverejnené: 11. 7. 2022, autor: kha