HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SMI2G – podujatie zamerané na civilnú bezpečnosť

Aktualita

SMIG -Security Mission Information & Innovation Group Event 2023 – je výmenné informačné a inovačné podujatie zamerané na bezpečnostnú misiu a tohto roku sa bude konať v Paríži v termíne od 10. – 11. mája 2023. Ide o najväčšie diskusné podujatie zamerané na výskum v oblasti výziev pre oblasť Civilná bezpečnosť pre spoločnosť v rámci programu Horizont Európa. Vytvára tak unikátnu platformu nielen pre stimuláciu inovatívnych nápadov, ale hlavne uľahčuje prístupy pri vytváraní tých najvhodnejších partnerstiev pre budúce projektové konzorciá.

Organizátormi podujatia sú skúsené inštitúcie výskumu, inovácií, informácií z oblasti bezpečnostných a obranných tém v spoločnosti ako je EARTO, EOS a mnoho ďalších. Podujatie je toho roku podporované aj francúzskym ministerstvom pre výskum a vývoj.

Na podujatí budú predstavené všetky výzvy z pracovného programu na rok 2023 a témy ako sú:

  • Boj proti kriminalite a terorizmu,
  • Riadenie hraníc,
  • Odolná infraštruktúra,
  • Zvýšená kybernetická bezpečnosť,
  • Spoločnosť odolná voči katastrofám.

Podmienkou účasti je nielen registrácia, ale aj možnosť prezentovať svoj budúci nápad/ zámer formou krátkej prezentácie prevratných myšlienok a nových technológií, ktoré riešia výzvy z pracovného programu pre klaster 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť.

Registrácia je už prístupná a bude otvorená do naplnenia maximálnej kapacity.

Na stránke podujatia nájdete program aj inštrukcie k prezentáciám. Vybrané kľúčové prezentácie a panelové diskusie pri okrúhlom stole sa budú vysielať naživo.

A prečo je vhodné sa práve tohto podujatia zúčastniť ?

Lebo ponúka účastníkom významné príležitosti na vytváranie nových sietí a zdieľanie cenných informácii týkajúcich sa bezpečnostných výziev klastra 3 v programe Horizont Európa.

Viac informácií k výzvam klastra 3 získate od národného kontaktného bodu na Slovensku – Marta Kollárová.

Zdroj: SMIG, 10.3.2023, mak + kas