HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME Instrument posledné výsledky

Aktualita

Na financovanie v poslednom kole nástroja Horizont 2020 SME Instrument fáza 2 bolo vybraných 64 malých a stredných podnikov (MSP) zo 16 krajín. Celková suma, ktorá sa má rozdeliť medzi MSP, ktoré pracujú na 57 projektoch, je 96,815 milióna EUR.

Španielske MSP boli najúspešnejšie s 12 vybranými spoločnosťami. Tentoraz ich nasledovalo 8 spoločností z Dánska a 7 podnikov z Francúzska a Talianska. Väčšina projektov je v oblasti dopravy (10 projektov) a IKT (9 projektov).

V poslednom kole boli financované dva vesmírne projekty:

     Projekt: HERMES – Vysokovýkonný multifunkčný motor v reálnom čase pre vesmírne aplikácie – Príjemca: TAITUS Software Italia SRL (Taliansko) – Projekt: WATER4AGRI

     Zabezpečenie vody pre potraviny a bezpečnosť pomocou najrozvinutejších informácií o pôdnej vlhkosti na svete získaných zo satelitov – Príjemca: VanderSat B.V. (Holandsko)

Obidva projekty patria do témy „Zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a vývoja v oblasti kozmického priestoru.

Viac informácií