HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SmartX: Akcelerátor pre inovatívne startupy z textilného priemyslu

Aktualita

Akcelerátor SmartX podporí mladé firmy, ktoré predstavia zaujímavé inovácie v oblasti textilného priemyslu. Vybrané firmy môžu získať až 60 tisíc eur. Uzávierka je 1. marca 2020.

Hľadajú sa projekty, ktoré sa jasne týkajú inteligentných textílií definovaných ako materiály, komponenty, výrobky alebo služby využívajúce kombináciu textilných vlákien, priadzí alebo tkanín s (mikro) elektronickými komponentmi, ako sú vodivé drôty, mikrosystémy, senzory, ovládače, zariadenia na zachytávanie alebo skladovanie energie, tepla, svetelné alebo zvuk emitujúce zariadenia na realizáciu inteligentných funkcií, ktoré pridávajú hodnotu koncovému používateľovi produktu alebo služby umožňujúcej aktiváciu.

Predpokladané trvanie projektov je 10-12 mesiacov. Celkový rozpočet je 2,4 mil. eur. Financovanie môže dosiahnuť až 60 tisíc eur na projekt.

Viac informácií a registrácia vyjadrenia záujmu

SmartX je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Ďalšie kaskádové projekty nájdete v sekcii Kaskádové granty.

Zdroj: smartx-europe.eu, zverejnené: 14.1.2020, autor: IvFi/lda