HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Smart City Index 2020: Rebríček najinteligentnejších miest sveta

Aktualita

Smart City Index 2020 by IMD Business School

Singapur, Helsinki a Zürich sa umiestnili na popredných priečkach v rebríčku inteligentných miest 2020 (Smart City Index 2020). Bratislava sa tento rok umiestnila na 76. mieste zo 109 miest po celom svete. V porovnaní s minuloročným primárnym vydaním indexu IMD Smart City zlepšila svoje umiestnenie o osem pozícií. Index inteligentných miest hodnotí mestá na základe ekonomických a technologických údajov, ako aj na základe vnímania občanov, aké „inteligentné“ sú ich mestá.

Institute for Management Development v spolupráci so Singapurskou univerzitou technológie a dizajnu (SUTD) zverejnil index Smart City 2020 s kľúčovými zisteniami o tom, akú úlohu hrajú technológie v ére COVID-19. V apríli a máji 2020 sa zúčastnili prieskumu stovky občanov zo 109 miest, ktoré kládli otázky o technologických možnostiach ich mesta v piatich kľúčových oblastiach: zdravie a bezpečnosť, mobilita, aktivity, príležitosti a správa vecí verejných.

Ako uviedol Bruno Lanvin, prezident observatória IMD Smart City: „Je samozrejme príliš skoro na to, aby sme sa z COVID-19 poučili. Je však zrejmé, že sme v kritickom bode, v ktorom je sanitárna kríza stále veľmi prítomná, zatiaľ čo hospodárska a sociálna kríza, ktorú priniesla už začala. Tohtoročný Smart City Index naznačuje, že mestá, ktoré boli schopné kombinovať technológie, vodcovstvo (leadership) a silnú kultúru „spoločného života a konania“, by mali byť schopné lepšie odolávať najškodlivejším účinkom takýchto kríz.“

Viac informácií

Top 25 najinteligentnejších miest:

Zdroj: https://www.imd.org, zverejnené: 4.11.2020, autor: rpa