HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenský profesor vyrobil revolučný materiál: Bezkonkurenčný bioplast dokáže rozkladom vyživovať rastliny

Aktualita

Prvý slovenský bioplast profesora Pavla Alexyho, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU a slovenskou spoločnosťou Panara, má pre svet obrovský potenciál. Jeho tretia generácia je už takmer na dosah. Nonoilen, svojím zložením špeciálny a bezkonkurenčný bioplast, zmení pohľad na všetky plastové produkty.

Ako hovorí profesor Alexy: „Spravidla sa poskytujú len neúplné informácie, ako napríklad to, že výrobok je vyrobený z obnoviteľných zdrojov. Ale už sa nepovie, že len napríklad 30 % a zvyšok je fosílny. Alebo, že fólia je 100 % vyrobená zo škrobu, no ide napríklad o polyetylén, ktorý sa nikdy nebude v komposte rozkladať.“

Čo predstavuje a z čoho presne je Nonoilen vyrobený

Nonoilen je celá škála bioplastov – zmesí vyrobených z komerčne dostupných základných biopolymérov. Hlavnými zložkami sú kyselina polymliečna (PLA) a polyhudroxybutyrát (PHB) – prvá generácia bioplastov Nonoilen. Druhá generácia okrem týchto dvoch základných polymérov obsahuje špeciálne upravený škrob, takzvaný termoplastický škrob (TPS). PLA sa vyrába takisto zo škrobu a PHB je metabolickým produktom niektorých mikroorganizmov a priemyselne sa takisto vyrába biotechnologicky.

Okrem týchto základných zložiek sa do zmesí pridávajú ekologické zmäkčovadlá, takmer výlučne estery kyseliny citrónovej. V súčasnosti sa pracuje na tretej generácii, na výrobu ktorej sa bude využívať organický odpad z iných priemyselných výrob založených na spracovaní biomasy a okrem toho by mala mať lepšie mechanické vlastnosti a ešte ľahšiu rozložiteľnosť v biologicky aktívnom prostredí. Základnou filozofiou Nonoilenu je to, aby surovinová báza pre polyméry nebola fosílna, ale z obnoviteľných zdrojov.

Vývoj Nonoilenu

Presné datovanie začiatku vývoja Nonoilenu je ťažko povedať. Nonoilen ako taký je logickým pokračovaním systematického výskumu a vývoja ekologických plastov, ktorý kolektív pod vedením profesora Alexyho začal v polovici 90-tych rokov minulého storočia. Vtedy boli moderné a aktuálne úplne iné, prevažne syntetické typy biodegradovateľných plastov. Avšak vznik Nonoilenu (prvá prihláška vynálezu na tento typ bioplastu bola podaná v roku 2011) by nebol možný bez predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti výskumu a vývoja.

O 6 rokov na to, v roku 2017, bola podaná prihláška vynálezu na druhú generáciu Nonoilenu. Z hľadiska vývoja je vo fáze prípravy tretej generácie. Z hľadiska aplikačného využitia Nonoilenu má definitívne vyvinuté receptúry pre obalové fólie z prvej generácie a prakticky je ukončená aj druhá generácia, kde treba už len overiť výrobu v priemyselných podmienkach. To plánuje uskutočniť v decembri 2020 alebo začiatkom januára 2021.

Takisto je ukončený vývoj receptúr na výrobu vstrekovaných výrobkov (poháre, misky, príbory a iné ) z prvej generácie a pre technické výrobky je dokončená aj vstrekovacia receptúra druhej generácie. Tiež je overený základný typ polotovaru pre termoforming – výrobu rôznych kelímkov, blistrových obalov a podobne. Z hľadiska naštartovania priemyselnej výroby granulátov je tím profesora Alexyho tesne pred investičným vstupom a plánuje objednávku priemyselnej linky s kapacitou cca 4 000 ton ročne začiatkom roku 2021 a spustenie štandardnej výroby v lete 2021.

Hlavná motivácia pre vývoj 

Cieľom celej snahy nebol primárne vznik nového plastu. Tiež pracovať na čo najekologickejších riešeniach v oblasti polymérov systematicky a zlepšovať tak ekologickú situáciu a životné prostredie ako také. To bolo motívom a hnacou silou, prispieť k lepšiemu a kvalitnejšiemu prostrediu pre život na tejto planéte v oblasti, v ktorej sa cítili byť odborníkmi. Vznik riešenia typu Nonoilen je zrejme len akousi odmenou za snahu a úsilie vedeckého tímu prof. Alexyho.

Okrem toho, tým, že prof. Alexy pôsobí na STU, daná téma mu umožnila dať svojim študentom a mladým kolegom platformu, ktorá nie je len čisto akademická pre tvorbu odborných publikácií, ale vytvára možnosti pre sebarealizáciu v praktickej rovine, čo je určite pre každého mladého človeka značný impulz. Podstatne väčším benefitom ako vznik Nonoilenu je práve to, čo si z toho všetkého dokázali zobrať mladí kolegovia.

V čom sa líši od iných biodegradovateľných plastov

Tá odlišnosť je všeobecne v troch základných parametroch.

  • polyméry pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov surovín tvoria 100 % bioplastu
  • kompostovateľnosť bez produkcie mikroplastov, a to v priemyslenom (prvá generácia) a domácom (druhá generácia) komposte. Niektoré typy sa rozkladajú aj v pôde
  • dostatočné a so syntetickými plastami porovnateľné mechanické vlastnosti

V kombinácii týchto troch atribútov je Nonoilen jedinečný. Ostatné bioplasty na trhu minimálne jeden z týchto parametrov nemajú. Napríklad PLA samotná je vyrobené z obnoviteľných surovín, je však príliš krehká, nie je možné z nej vyrábať flexibilné a húževnaté výrobky a má zlú tvarovú stabilitu za zvýšených teplôt.

Pohár z Nonoilenu je možné umývať v horúcej vode až do 100 °C, z PLA to možné nie je. Zmesi, z ktorých sa vyrábajú flexibilné fólie a biorozložiteľné vrecká a vrecia, ktoré sú aktuálne na trhu, obsahujú cca 50 % polymérneho základu z fosílnych zdrojov surovín. Nonoilen dokáže byť flexibilný aj bez fosílnych polymérov. Podobne by sa dalo pokračovať v ďalších odlišnostiach.

Zdroj: https://www.startitup.sk, zverejnené: 14.12.2020, autor: rpa