HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenský líder smart odpadových riešení: Sensoneo získalo dvojmiliónovú investíciu

Aktualita

Sensoneo je poskytovateľom technologických riešení pre manažment odpadov. Nová investícia vo výške dvoch miliónov EUR plynie z Fondu Európskej rady pre inovácie a fondu Venture to Future. Peniaze firma využije na svoju ďalšiu expanziu.

Smart manažment odpadov

Slovenská spoločnosť Sensoneo pomáha mestám a obciam po celom svete so smart manažmentom odpadu. Jej riešenia sa už uplatňujú v 60 krajinách sveta.

Ide o senzory mapujúce naplnenosť jednotlivých smetných nádob, ale aj o smart riadenie nakladania s odpadom.

Firma poskytuje mestám a subjektom, ktoré sa starajú o odpad, senzory na monitorovanie zaplnenia kontajnerov v reálnom čase a zároveň aj sofistikovaný softvér, ktorý dokáže na základe získaných dát navrhnúť efektívne trasovanie a zber odpadu. Výsledkom môže byť špeciálna navigácia pre šoférov smetiarskych vozidiel.

Pri metropole, akou je Bratislava, to môže priniesť úsporu v nákladoch na zber odpadu vo výške 30 %, čo je zhruba 3,8-milióna EUR.

Inšpiráciou bola Nitra

Nápad sa zrodil pri diskusii o problémoch samosprávy Nitry, ktorá začala stavať do zeme zapustené kontajnery, pri ktorých je veľký problém zistiť stav naplnenosti. Ak je kontajner zaplnený len sčasti, je výjazd k nemu veľkým plytvaním.

Ako uviedla Andrea Basilová zo Sensoneo: „Zaujalo nás, keď nám známy hovoril, že vyskúšali jedno riešenie, ktoré by im signalizovalo naplnenosť kontajnerov, no zriekli sa ho, keďže dávalo nepresné údaje. A že žiadne iné nevedia nájsť, a to v rámci celej Európy.“

Od svojho založenia v roku 2017 sa Sensoneo dokázalo etablovať na jedného z lídrov rýchlo rastúceho globálneho trhu smart odpadových riešení. Firma sídli v Bratislave, pričom v marci tohto roku otvorila pobočkou s joint-venture partnerom aj v americkej Arizone. 

Ako dodal Martin Basila, riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti: „Odpadové hospodárstvo čelí veľkým výzvam, v ktorých sa efektivita, transparentnosť a udržateľnosť stávajú kritickými požiadavkami. V Sensoneo vyvíjame a poskytujeme ľahko nasaditeľné inovácie, ktoré mestá a podniky pripravujú na riadenie odpadu budúcnosti.  Veľmi nás teší, že vďaka tejto investícii budeme môcť našu misiu ešte výraznejšie podporiť.“ 

Pribúdajú noví investori

Aktuálna investícia Európskej rady pre inovácie nadväzuje na úspešnú žiadosť spoločnosti Sensoneo vo výzve EIC Akcelerátor z októbra 2020, keď získala grant na podporu plošného nasadenia inovatívnych odpadových riešení v dvoch európskych hlavných mestách.

Súčasťou bola aj finalizácia vývoja výskumno-vývojových prototypov, ktoré zahŕňajú aj riešenie „Pay as you sort“ – čiže „Plaťte podľa toho, ako kvalitne triedite“.

Ďalším investorom je Venture to Future Fund, ktorý je spoločným projektom Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holding.

Svojím nastavením ide o prvý venture fond daného typu v regióne strednej a východnej Európy, ktorý získal kapitál od EIB. Fond sa sústreďuje na podporu a rast spoločností s vysoko inovatívnym potenciálom.

Transformácia konzervatívnych odvetví

Ako uviedla Miriama Kováčová, členka predstavenstva Venture to Future Fund: „Sensoneo považujeme za jednu z najinovatívnejších spoločností v CEE regióne. Ich technologicky prepracované riešenie je príkladom toho, ako digitálne technológie dokážu transformovať aj také konzervatívne odvetvie, akým je odpadové hospodárstvo. Veríme, že s pomocou našej investície sa spoločnosti podarí ešte výraznejšie napredovať a posúvať mestá k väčšej transparentnosti a udržateľnosti v nakladaní s odpadmi.“

Pred súčasnou investíciou získalo Sensoneo peniaze v celkovej výške 2,8-milióna EUR z fondov Credo Ventures, Ysoft Ventures, Crowdberry, Sonoma Ventures a Slovak Investment Holding.

Spoločnosť už získala aj viaceré ocenenia. Nedávno sa napríklad stala víťazom kategórie Zelená firma ocenenia Via Bona Slovakia 2020 pre najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania, ktoré udeľuje Nadácia Pontis.

Zdroj: https://www.forbes.sk; https://sensoneo.com, zverejnené: 22. 10. 2021, autor: rpa