HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko zaplatilo členský príspevok do CERN-u

Aktualita

Veľký hadrónový urýchľovač (LHC)

Slovenská republika uhradila druhú polovicu členského príspevku do CERN-u.

Ako uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis: „Členstvá v medzinárodných vedeckých organizáciách boli vždy v minulosti veľmi problematické, neplatili sa a spôsobili Slovensku blamáž. O to viac, som rád, že sa nám podarilo presvedčiť Ministerstvo financií SR, ktoré má k tomu iný postoj, ako predchádzajúca vláda. Budúci rok už nebudú žiadne oneskorenia platieb, žiadna potenciálna hanba Slovensku nehrozí.“ Takzvané členské bude uhradené nielen na tento rok, ale v štátnom rozpočte bude položka na úhradu členského aj na nasledujúce roky.

Štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis ďalej poznamenal, že Slovensko na členské príspevky v medzinárodných organizáciách potrebuje ročne zhruba 12 miliónov EUR. Medzi najväčšie položky patrí práve členstvo v CERN-e vo výške 5,5 milióna EUR. Za členstvo v Spojenom ústave jadrových výskumov má Slovensko ročne uhradiť sumu okolo 3 miliónov EUR, za Európsku vesmírnu agentúru (ESA) to je 1,4 milióna EUR. Členstvo v XFEL (Európske röntgenové laserové zariadenie) stojí ročne okolo 1,8 milióna EUR.

CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) je najznámejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v tejto oblasti. Sídli v Ženeve, bola založená v roku 1954 a v súčasnosti združuje 23 členských krajín. Slovenská republika je jej členom od roku 1993 a v organizácii má vysoké renomé. SR ako členská krajina CERN-u je spoluvlastníkom nových technológií vyvinutých v CERN-e (ide najmä o počítačové kódy, programy, knižnice, IT, elektroniku, kryogeniku, CERN je lídrom v oblasti vývoja detektorov pre oblasť medicíny, supravodivých magnetov, počítačových sietí, v CERN-e sa zrodil Web atď.). SR sa vďaka členstvu v tejto organizácii zúčastňuje prostredníctvom svojich expertov na základnom a aplikovanom výskume svetového významu. Slovenskí fyzici sa napríklad na experimente ATLAS svojou prácou výrazne podieľali na významnom objave Higgsovho bozónu, za ktorý bola v roku 2013 udelená Nobelová cena za fyziku.

Zdroj: MŠVVaŠ SR; TREND, zverejnené: 28.10.2020, autor: rpa