HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SLOVENSKO V HORIZONTE 2020. ŠTATISTIKY ÚČASTI 2014 – 2019

Aktualita

Prinášame Vám vizuálne spracovanie štatistických porovnaní slovenskej úspešnosti v programe Horizont 2020 s relevantnými údajmi naprieč celým programom a v jeho jednotlivých tematických oblastiach.

Tieto údaje uvádzame bez podrobných komentárov tak, aby sme spustili diskusiu o priestore na zlepšenie, či už zo strany štátu alebo podporných štruktúr. V publikácií tak nájdete štatistiky, ktoré sú podľa nás najpodnetnejšie na zamyslenie. Ich analýzu by sme následne radi uskutočnili s vašou pomocou v rámci formálnych i neformálnych debát na našich podujatiach.

Nie je však žiadnym tajomstvom, že Slovenská republika v čerpaní prostriedkov z H2020 zaostáva dokonca aj v porovnaní so svojimi najbližšími susedmi, ktorí sa tiež radia medzi tzv. nové členské krajiny EÚ či skrátene EÚ-13.

Zdroj: EK, 31.3.2020, jas