HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko sa v rebríčku čerpania eurofondov zlepšilo o šesť priečok

Aktualita

znak eura a vlajky

Slovensko bolo v júni 2021 na 21. mieste v čerpaní eurofondov. Vyplýva to z najaktuálnejších dostupných údajov z Európskej komisie. Ako uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová: „Slovensko bolo teda v júni na tom o šesť miest lepšie ako pred rokom.“

K marcu 2020 Slovensko dokázalo podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie využiť, po vyše šiestich rokoch čerpania, len asi tretinu z vyše 15-miliárd EUR, ktoré dostalo na programové obdobie 2014 až 2021.

V apríli 2021 ministerka Remišová prišla s iniciatívou, aby vláda zaviazala jednotlivé ministerstvá, ktoré sú zodpovedné za využívanie eurofondov, aby na mesačnej báze zverejňovali stav čerpania svojich operačných programoch a prijali navrhnuté opatrenia na ich zlepšenie.

Slovensko má v súčasnosti vyčerpaných 46 % zo svojej alokácie. Ako konštatovala ministerka Remišová: „V novom programovom období chceme priniesť ďalšie zlepšenia a zefektívnenie procesov, aby sa Slovensko zaradilo v čerpaní medzi desať najúspešnejších krajín.“

Zdroj: https://europskenoviny.sk; TASR, zverejnené: 3. 8. 2021, autor: rpa