HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko sa chce inšpirovať švédskym modelom dovzdelávania inžinierov

Aktualita

Industry4UM

Slovenská technická univerzita, Technická univerzita v KošiciachŽilinská univerzita by mohli dovzdelávať inžinierov zo slovenských priemyselných firiem v oblasti digitalizácie priemyslu. S iniciatívou, inšpirovanou švédskym programom Ingenjör 4.0, prišla platforma Industry4UM. Cieľom je udržať konkurencieschopnosť našich firiem v prostredí špičkovej digitalizovanej výroby. Vyplynulo to z videokonferencie rektorov spomínaných univerzít Olivera Moravčíka, Stanislava Kmeťa a Jozefa Jandačku s predstaviteľmi platformy Industry4UM Martinom Morháčom, Petrom Prónayom a Jaroslavom Holečkom.

Udržať si konkurencieschopnosť s firmami vyrábajúcimi prevažne vo východnej Ázii je možné iba výrobou špičkových výrobkov v najmodernejších továrňach s vysokou mierou digitalizácie.

Personál firiem preto musí byť vzdelaný tak, aby mohol neustále inovovať výrobky a tiež výrobné technológie a procesy. Keďže cyklus morálnej životnosti používaných technológií je čoraz kratší, každý inžinier vo vývoji aj vo výrobe musí počas svojho produktívneho života opakovane prejsť preškoľovaním. Podstatnú časť rýchlo sa meniacich technológií tvoria práve technológie súvisiace s digitalizáciou výrobkov, výroby a súvisiacich procesov (servisu, logistiky, predaja, atď.).

Dominantnú časť pracovníkov v slovenskom priemysle síce zamestnávajú subdodávateľské firmy, ich konkurencieschopnosť však priamo vplýva na to, či veľké finalizačné firmy zostanú na Slovensku. Plne digitalizovaná výroba bude totiž menej závislá na cene ľudskej práce, zato bude veľmi závislá na dostupnosti vzdelaných pracovníkov. Keďže vyspelé krajiny EÚ majú aj spravidla flexibilnejší prístup k migračnej politike, môže byť pre nich jednoduchšie importovať vzdelanú pracovnú silu, než udržiavať v chode továrne v zahraničí.

Ako uviedol rektor STU Oliver Moravčík: „Je to veľká výzva pre náš priemysel aj pre technické univerzity, pretože ak nezachytíme tempo digitalizácie, Slovensko nemusí byť onedlho pre zahraničné firmy rentabilné ani ako montážna dielňa. Švédsky model je preto pre nás veľmi inšpiratívny.“

Ako dodal Martin Morháč, iniciátor a predstaviteľ platformy Industry4Um: „Je preto pre nás, ako zástupcov priemyslu dôležité, aby sme tento trend zachytili a podnikom vzdelávaním ich zamestnancov pomohli pochopiť možnosti, ale tiež úskalia digitalizácie a motivovali ich pre zavádzanie prvkov digitalizácie a Industry 4.0 do ich každodenného pracovného života.“

Celoštátny program dovzdelávania inžinierov zo švédskych priemyselných firiem Ingenjör 4.0 vytvorila švédska národná platforma priemyslu 4.0 PRODUKTION 2030. Platforma je združením priemyselných firiem, subjektov výskumu a vývoja a vzdelávacích inštitúcií, zameraným na strategickú inováciu švédskeho priemyslu s veľkým dôrazom na podporu stredných a malých firiem.

Program zameraný na problematiku digitalizácie priemyslu je rozdelený na 16 modulov, každý sa dá absolvovať samostatne a trvá 5 týždňov x 4 hodiny týždenne. Na programe participuje 13 švédskych technických univerzít, každý modul garantuje minimálne jedna z nich. Účasť na štúdiu koordinujú HR oddelenia firiem. Firma s max. 50 zamestnancami posiela zamestnanca na štúdium bezplatne. Väčšie firmy platia za jedného študenta a modul približne 180 EUR. Výuka prebieha kombináciou prezenčného a dištančného vzdelávania s využitím náučného materiálu na webe. Prvými pilotnými absolventmi štúdia boli zamestnanci spoločnosti Volvo, medzi firmami s globálnym pôsobením, ktoré začali výuku cez Ingenjör 4.0 používať celosvetovo, je napr. svetový líder vo výrobe obrábacích strojov SANDVIK.

Zdroj: https://industry4um.sk, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa