HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko sa bude podieľať na riešení dvoch projektov zameraných na vývoj batériových technológii

Aktualita

Výzva HORIZON-CL5-2022-D2-01 s jedenástimi témami zameranými na podporu výskumu pokročilých budúcich technológií batérií a CIVITAS 2030 – Coordination and support for EU funded urban mobility innovation bola uzatvorená 6. septembra 2022.

Celkovo bolo do výzvy predložených viac ako 100 projektových žiadostí. Z celkového počtu predložených žiadostí splnilo 94 podmienky oprávnenosti a úplnosti a postúpilo do hodnotiaceho procesu, ktorý bol ukončený koncom novembra 2022. Z celkového počtu hodnotených projektových návrhov bolo 27 odporučených na financovanie, čo predstavuje skoro 29% mieru úspešnosti.

Do prípravy projektových návrhov sa v konzorciách sa zapojilo 6 slovenských subjektov. Celkovo sa do hodnotených projektových návrhov zapojilo 1060 subjektov z celého sveta.

Projekt, do ktorého je zapojené Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, je zameraný na vývoj novej generácie ekologických batérií s vysokou energetickou hustotou, vyššou bezpečnosťou a vyššou hospodárnosťou.

Dva projekty so slovenskou účasťou skončili na rezervnom zozname a ďalšie dva návrhy, napriek tomu, že získali dostatočný počet bodov a presiahli hranicu treshold neboli odporučené na financovanie.

Slovenským žiadateľom gratulujeme a prajeme im úspešnú implementáciu projektov, do ktorých sú zapojení!

Zdroj: EK, 9.12.2022, mit