HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SLOVENSKO OČAMI EURÓPSKEJ KOMISIE

Aktualita

Európska komisia zverejnila svoju každoročnú správu o Slovensku, v ktorej hodnotí, ako sa našej krajine darí a zdôrazňuje oblasti, v ktorých by malo Slovensko zvýšiť svoje reformné úsilie.

Zo správy vyplýva, že Slovensko dostatočne nevyužilo dobré ekonomické časy a zaostáva najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast:
?Kvalita verejnej správy,
?Vzdelávanie, veda, výskum, inovácie,
?Vyrovnávanie regionálnych rozdielov,
?Kvalita životného prostredia,
?Ďalšie výzvy: starnutie populácie, klimatická zmena a digitálna transformácia.

Celé znenie Správy o Slovensku nájdete tu
https://ec.europa.eu/slovak…/news/sprava_o_slovensku_2020_sk

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku, EK, 269.02.2020