HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovensko dostalo 330-miliónov EUR vo forme úverov z nástroja SURE

Aktualita

Obrázok

Slovensko dostalo 330-miliónov EUR vo forme úverov z nástroja SURE, nástroja solidarity na podporu pracovných miest počas pandémie. Informovala o tom 16. marca 2021 predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Nástroj SURE pomáha financovať programy dočasnej práce na Slovensku, a to celkovo vo výške 631-miliónov EUR.

Sumu 300 mil. EUR z nástroja SURE vyplatila Slovensku Európska komisia už začiatkom decembra 2020. Tieto úvery pomáhajú členským štátom únie riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Môžu tiež pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla: „S programom SURE mobilizujeme pôžičky až do výšky 100-miliárd EUR, aby sme pomohli financovať schémy skrátenej práce. Dnešné piate vyplácanie je skvelou správou pre sedem dotknutých krajín EÚ, najmä pre Česko, ktoré dostáva podporu SURE po prvýkrát. Pomôže to chrániť pracovné miesta ľudí a podporí podniky v celej našej Únii. Sme v tom všetci spolu.“

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a správu, uviedol: „Po piatej úspešnej emisii dlhopisov v rámci programu SURE sme teraz vyplatili 62,5-miliardy EUR 16 členským štátom, aby sme pomohli ich ekonomikám a obyvateľom zotaviť sa z krízy COVID-19. Program SURE opäť ukazuje záväzok EÚ pomôcť členským štátom zmierniť sociálny dopad súčasnej pandémie. Prídu ďalšie.“

Komisár Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, dodal: „Uplynul rok od zavedenia prvého lockdownu vo veľkej časti Európy. Tieto a nasledujúce obmedzenia boli absolútne nevyhnutné, ale samozrejme mali vážny dopad na naše ekonomiky. Keď pokračujeme v boji proti COVID-19, je skvelé vidieť ďalší tok prostriedkov SURE do krajín EÚ: poskytovanie veľmi potrebnej európskej podpory pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám, aby sa mohli aj naďalej orientovať v tejto bezprecedentnej kríze.“

Viac informácií

Zdroj: EK; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 16.3.2021, autor: rpa