HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenskí žiadatelia zaznamenali úspech vo výzvach klastra 5

Aktualita

V rámci klastra 5: Klíma, energetika a mobilita bolo doteraz vyhodnotených 11 výziev naprieč všetkými destináciami. Medzi najatraktívnejšie výzvy pre slovenských žiadateľov patrili tie, ktoré boli zamerané na riešenia v oblasti klímy, batérie či energeticky efektívne budovy. Z celkového počtu 1172 podaných projektových žiadostí sa na hlavný zoznam dostalo 278 návrhov. Slovenské subjekty sa do medzinárodných konzorcií zapojili až 50 krát v rámci 41 projektoch. Miera úspešnosti slovenských žiadateľov dosiala pri niektorých témam až 60 %. V rámci doposiaľ vyhodnotených výziev klastra 5 bolo na financovanie odporučených 12 projektov so slovenskou účasťou s požadovaným rozpočtom vyše 1,6 milióna EUR. Ďalšie tri projektové návrhy so slovenskou účasťou skončili na rezervnom zozname, čiže ešte stále majú vysokú šancu na podporu a je možné, že financovanie nakoniec získajú. Záujem slovenských subjektov o účasť v programe Horizont Európa výrazne rastie a veríme, že tento trend si Slovensko zachová počas celého programového obdobia až do roku 2027.

Výzva Počet predložených návrhovz toho odporučených na financovanieNávrhy s SK účasťou (počet SK účastí v nich)z toho odporučených na financovanieMiera úspešnosti SK subjektov vo výzve
HORIZON-CL5-2021-D1-0165222 (2)00 %
HORIZON-CL5-2021-D2-01169437 (8)229 %
HORIZON-CL5-2021-D3-01107000 %
HORIZON-CL5-2021-D3-02167429 (15)444 %
HORIZON-CL5-2021-D3-03292494 (4)00 %
HORIZON-CL5-2021-D4-015492 (2)150 %
HORIZON-CL5-2021-D4-023352 (4)150 %
HORIZON-CL5-2021-D5-0113237000 %
HORIZON-CL5-2021-D6-01133264 (4)00 %
HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage27135 (5)360 %
HORIZON-CL5-2022-D6-0165142 (2)00 %
HORIZON-CL5-2022-D1-0225114 (4)125%
SPOLU1 17227841 (50)1230 %

V prvej výzve prierezovej druhej destinácie HORIZON-CL5-2021-D2-01 sa z celkového počtu 169 predložených projektových zámerov dostalo na zoznam projektov odporučených na financovanie (tzv. mainlist) 43 projektov. V návrhoch projektov bolo zapojených 8 slovenských žiadateľov v 7 rôznych projektoch. Na základe výsledkov z hodnotiaceho procesu sa 2 slovenské subjekty prebojovali na hlavný zoznam, jeden projekt so slovenskou účasťou skončil na rezervnom zozname a ďalšie 3 získali veľmi dobré bodové hodnotenie, avšak nezískajú financovanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Úspešnosť Slovenska v tejto výzvy predstavuje 29%.

Vyššiu až 44% mieru úspešnosti dosiahli slovenské subjekty v rámci výzvy HORIZON-CL5-2021-D3-02, do ktorej bolo celkovo predložených 167 návrhov, 42 postúpilo na hlavný zoznam. O podporu sa uchádzalo 15 slovenských žiadateľov v rámci 9 rôznych projektov, z ktorých boli na financovanie odporučené štyri.

V oboch výzvach 4. destinácie zameranej na energetickú efektivitu budov a priemyselných zariadení dosiahla miera úspešnosti slovenských žiadateľov až 50%.

Viac informácií a kontakt na Slovensku

Zdroj: EK, 31.5.2022, mit, aktualizácia 17.6.2022