HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenskí výskumníci môžu naplno využívať Európsku výskumnú dátovú platformu COVID-19

Aktualita

Rýchle a otvorené zdieľanie údajov výrazne urýchľuje výskum a objavovanie, ktoré je nevyhnutné na reakciu na pandémiu COVID-19. Európska komisia a Európsky bioinformatický inštitút EMBL (EMBL-EBI) spolu s členskými štátmi EÚ a výskumnými partnermi, ako je napríklad ELIXIR, prevádzkujú od apríla 2020 špecializovanú Európsku výskumnú dátovú platformu COVID-19, ktorá umožňuje rýchle zhromažďovanie a komplexné zdieľanie dostupných výskumných dát z rôznych zdrojov pre európske a globálne výskumné komunity. Toto spoločné úsilie je prioritným pilotným projektom pri realizácii cieľov Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

EMBL-EBI COVID-19 Data Portal - France in the United Kingdom - La ...

Európska výskumná dátová platforma COVID-19 pozostáva z troch prepojených komponentov:

  1. SARS-CoV-2 Data Hubs, ktoré zaznamenávajú tok sekvenčných údajov vypuknutia SARS-CoV-2 a poskytujú komplexné otvorené zdieľanie údajov pre európske a globálne výskumné komunity.
  2. Federated European Genome-phenome Archive, ktorý poskytuje bezpečné kontrolované zdieľanie prístupu k citlivým údajom o pacientoch a výskumných údajoch súvisiacich s COVID-19.
  3. COVID-19 Data Portal, ktorý prepája a priebežne aktualizuje príslušné datasety COVID-19 a umožňuje zdieľanie sekvenčných údajov. Dátový portál COVID-19 je hlavnou vstupnou bránou do európskej dátovej platformy COVID-19. Kľúčové prvky platformy sú:
  • systémy na prieskum a vizualizáciu údajov;
  • cloudové výpočtové zariadenie, v ktorom môžu vedci a pracovníci verejného zdravotníctva spolupracovať;
  • všetky dáta a metadáta prístupné z dátového portálu COVID-19 sú v maximálne možnej miere otvorené a FAIR;
  • distribuuje sa podkladová dátová infraštruktúra, pričom niektoré dátové centrá sa nachádzajú v členských štátoch;
  • uprednostňujú sa existujúce štandardy, ktoré už používajú výskumné komunity;
  • dodržiavajú sa právne predpisy EÚ o údajoch, a najmä o ochrane osobných údajov.

Odkaz na platformu: https://www.covid19dataportal.org/

Pozrite si informačné video z dielne EMBL-EBI predstavujúce COVID-19 Data Portal:

Zverejnené: 30.7.2020, zdroj: EMBL-EBI, autor: akr