HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenskí vedci – Lucia Balážová

Aktualita

Slovenskí vedci – Lucia Balážová. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Mgr. Lucia Balážová, PhD., vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Bakalársky titul získala v odbore biológia, na druhom aj treťom stupni vysokoškolského štúdia sa špecializovala na fyziológiu živočíchov a etológiu.

Ako postdoktorandka pôsobila šesť rokov vo Švajčiarskom technologickom inštitúte ETH v Zürichu, ktorému momentálne patrí 8. miesto v rebríčku najlepších svetových univerzít. Podieľala sa na identifikácii viacerých mechanizmov, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Výsledky jej výskumov boli publikované v prestížnych vedeckých časopisoch, ako sú Nature, Nature Medicine, Nature Metabolism Cell Metabolism.

O jednej z jej najnovších prác, publikovanej v časopise Nature Communications, v ktorej sa venovala štúdiu alternatívnych spôsobov aktivácie hnedého tukového tkaniva ako efektívnej stratégie na liečbu metabolických ochorení, sa dočítate v rozhovore Lucia Balážová: Každý dobrý výskum vyprodukuje okrem odpovedí aj ďalšie otázky.

Úspešná mladá vedkyňa sa vrátila na Slovensko, kde bude vďaka získanému štipendiu SASPRO2 (Marie Skłodowská-Curieová program COFUND) pokračovať vo svojom výskume v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 22. 8. 2022, autor: rpa