HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenská vedecká štúdia potvrdila vysokú účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Aktualita

https://www.nou.sk/sites/default/files/clanok/159100/ockujeme_nasich_zamestnancov.jpg

Štúdia sa zameriavala na účinnosť vakcinácie, výskyt nežiaducich účinkov a sledovanie dynamiky protilátok v sére.

Národnom onkologickom ústave sa proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať viac ako 800 zamestnancov. Tím pod vedením primára Oddelenia ambulantnej chemoterapie Patrika Palacku a vedúcej odboru ošetrovateľstva Kataríny Zanchetta uskutočnil vedeckú štúdiu súvisiacu s očkovaním mRNA vakcínou od konzorcia Pfizer / BioNTech.

Do štúdie sa zapojilo 459 zamestnancov Národného onkologického ústavu, ktorým vyšetrili IgG protilátky v intervale 22 dní a následne 45 dní od podania druhej dávky očkovacej látky. Projekt sa zameriaval na účinnosť vakcinácie, výskyt nežiaducich účinkov a sledovanie dynamiky protilátok v sére.

Ako uviedol generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher: „Uskutočnenie tejto štúdie, ktorá je pôvodným vedeckým projektom NOÚ, vnímam ako významnú príležitosť nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Poznatky, ktoré sme vďaka nej získali, prinášajú ďalší dôkaz o tom, že vakcinácia je tou najspoľahlivejšou cestou v boji proti pandémii COVID-19.“

Vysoká efektivita

Zásadným zistením štúdie je vysoká efektivita vakcinácie v zdravotníckom zariadení. Ako zdôraznil autor protokolu Patrik Palacka: „Účinnosť očkovania po siedmich dňoch od aplikácie druhej vakcíny dosahuje viac ako 99 %, čo je mimoriadne dobrý výsledok. Zároveň ide o nespochybniteľný argument vo vzťahu k šíriteľom hoaxov a mýtov o tom, že očkovanie nemá zmysel.“

Vírusová infekcia SARS-CoV-2 sa pri mediáne sledovania tri mesiace od podania druhej dávky vakcíny potvrdila RT-PCR testom len u dvoch zamestnancov. Ako dodala členka vedeckého tímu Katarína Zanchetta: „K vysokej efektivite bezpochyby prispelo aj pokračujúce prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení v zdravotníckom zariadení, ku ktorým patrí používanie respirátorov, rukavíc a pravidelná dezinfekcia.“

Nežiaduce účinky

Súčasťou štúdie bolo aj monitorovanie nežiaducich účinkov po aplikácii prvej a druhej dávky vakcíny. Ich výskyt bol výrazne vyšší po druhom očkovaní.

Ako uviedol Patrik Palacka: „Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrili bolesť v mieste vpichu, v končatine a únava. Zo zriedkavých nežiaducich účinkov sme zaznamenali závraty, hnačku, hypertenziu či opuch tváre.“

Výsledky štúdie Národného onkologického ústavu potvrdzujú významnú zmenu hladiny protilátok v sére, ktoré medzi 22. a 45. dňom od druhého podania očkovacej látky klesli o približne polovicu. 

Výsledky štúdie budú publikované v prvom polroku 2021.

Zdroj: https://www.nou.sk; HN, zverejnené: 17. 5. 2021, autor: rpa