HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo získala prestížny grant Európskej rady pre inovácie

Aktualita

Sensoneo

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo, ktorá vyvíja a poskytuje revolučné riešenia pre efektívnu a transparentnú správu odpadov, uspela v celoeurópskej výzve EIC Accelerátor zameranej na inovatívne technologické projekty podporujúce ciele Európskej Zelenej dohody. Okrem grantu vo výške 1,368-milióna EUR vyčlenených na realizáciu konkrétnych projektov zameraných na demonštráciu environmentálnych a ekonomických benefitov plošného nasadenia svojho odpadového riešenia a finalizáciu vývoja technologických prototypov, spoločnosť získala aj investičnú príležitosť od Fondu Európskej investičnej rady vo výške 3-milióny EUR na urýchlenie svojho rozvoja.

EIC Accelerátor (predtým známy ako SME Instrument) je finančnou schémou programu Európskej inovačnej rady (EIC) v európskom programe Horizont 2020. Jeho cieľom je podporiť vývoj špičkových európskych technologických inovácií a ich vstup na trh. Program je navrhnutý pre malé a stredné podniky s revolučnými nápadmi podloženými podnikateľským plánom s potenciálom globálnej expanzie. Výzvy na predkladanie žiadostí sa vyhlasujú spravidla štyrikrát ročne. Posledná výzva bola osobitne orientovaná na projekty podporujúce ciele Európskej zelenej dohody – inovácie, ktoré podporujú spoločenský prechod k udržateľnosti a zároveň podporujú konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v oblasti čistých technológií. Žiadosť o podporu podalo viac ako 2000 spoločností z 38 európskych krajín. Vo výberovom procese, ktorý zahŕňa 2 kolá – hodnotenie projektu nezávislými odbornými hodnotiteľmi z rôznych krajín EÚ a obhajobu pred porotou zloženou z investorov, sériových podnikateľov a odborníkov – uspelo len 64 spoločností.

Ako uviedol Martin Basila, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Sensoneo: „Získanie tohto prestížneho grantu je ocenením našich kvalít a dôkazom, že aj na Slovensku vieme vyvíjať prevratné technológie. Za necelé štyri roky sme naše riešenie dokázali dostať medzi svetovú špičku smart odpadových riešení a v súčasnosti ho využívajú projekty vo viac ako 50 krajinách. Našu technológiu pravidelne oceňujú prestížne medzinárodné súťaže (Proptech Startup Europe, Innovation World Cup Series…), sme prvým komerčným riešením, ktoré v USA využilo sieť NBIoT, naše realizácie získavajú ocenenia za ich zmysluplné prínosy, ako aj udržateľný prístup k výrobe našich produktov. Teší nás, že vďaka podpore tohto grantu budeme môcť preukázať prínosy plošného nasadenia a obohatiť naše portfólio o ďalšie prevratné nástroje.“

Ako dodal Ivan Filus, národný kontaktný bod pre oblasť Inovácie v MSP v programe Horizont 2020: „Dostať sa do finálneho výberu, v ktorom bolo len 8 firiem z nových členských krajín EÚ, je obrovským úspechom. Sensoneo je od roku 2018 len druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator, a jedinou, ktorá zároveň získala aj ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady. Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom. Súčasne tento krok môžeme vnímať ako väčšiu motiváciu na podporu štátu smerom k inovatívnym spoločnostiam a technologickým start-upom. Aj tieto firmy sú, naštastie súčasťou nášho ekosystému a majú potenciál posunúť Slovensko bližšie k znalostnej ekonomike, čo je naším strategickým cieľom.“

Spoločnosť Sensoneo pri príprave prihlášky spolupracovala s konzultačnou spoločnosťou Civitta, ktorá poskytuje poradenské služby so silným zameraním na podporu startupov, firemných inovácií a riadenia projektov v oblasti výskumu a vývoja. Dlhodobo a systematicky sa venuje podpore inovačného ekosystému.

Zdroj: SENSONEO, zverejnené: 24.7.2020, autor: rpa