HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SlovakiaTech spúšťa vlastný inovačný klaster STIKS

Aktualita

No alternative text description for this image
Novovzniknutý inovačný klaster SlovakiaTech (STIKS). Zdroj: https://www.slovakiatech.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plne certifikovala novovzniknutý inovačný klaster SlovakiaTech (STIKS). Jeho cieľom je intenzívne prepájania subjektov znalostného trojuholníka pri tvorbe, podpore a rozvoji inovácií slovenského hospodárstva.

Viac informácií o členstve v klastri:

SlovakiaTech – inovačný klaster (STIKS)

Zdroj: https://www.slovakiatech.sk, zverejnené: 9. 8. 2022, autor: rpa