HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovak Global Network: Diskusia GLOBÁLNE DOMA: Prepájanie bublín

Aktualita

Slovak Global Network - Home | Facebook

Nestihli ste sa zúčastniť online diskusie GLOBÁLNE DOMA: Prepájanie bublín alebo Vám to nedovolil časový posun?

K dispozícii je záznam z podujatia, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2021.

Iniciatíva Slovak Global Network poskytuje politický, vedecký, podnikateľský, kreatívny, umelecký, edukačný a sociologický pohľad na prepájanie na prvý pohľad neprepojiteľného.

Viac informácií o podujatí

Zdroj: Slovak Global Network, zverejnené: 2.3.2021, autor: rpa