HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SLOVAK GERMAN INNOVATION DAY

Aktualita

Pozývame Vás na Viac informácií o podujatí sa nachádza na webe.

Registrácia.

Boli sme tam aj s naším stánkom Horizont 2020.