HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sledovanie inovácií na podporu Danube Tech Valley

Aktualita

May be an image of text that says "GLOBSEC IDEAS SHAPING THE WORLD Tracking Innovation to Advance the Danube Tech Valley"
Danube Tech Valley (DTV). Zdroj: https://www.globsec.org

Výkonnosť inovácií väčšiny krajín údolia Dunaja je pod priemerom EÚ. To sa musí zmeniť, pretože s klimatickou zmenou, digitálnou revolúciou a ďalšími prebiehajúcimi transformáciami bude schopnosť inovovať kritická pre konkurencieschopnosť na úrovni EÚ, na národnej a miestnej úrovni.

Ako to môže údolie Dunaja dosiahnuť? Prečítajte si správu GLOBSEC a dozviete sa viac.

Podľa európskeho prehľadu výsledkov inovácií z roku 2022 (European Innovation Scoreboard 2022) je inovačná výkonnosť väčšiny krajín v údolí Dunaja pod alebo hlboko pod priemerom EÚ. Nemecko a Rakúsko sú silnými inovátormi s výkonom nad priemerom EÚ, zatiaľ čo Česko a Slovinsko vychádzajú ako mierni inovátori. Napokon, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko patria medzi nových inovátorov. Územné rozdiely vo viacerých ukazovateľoch inovačnej výkonnosti súvisiacich s inovačnými aktivitami a výdavkami na výskum a vývoj v podunajskom regióne predstavujú významnú hrozbu pre jeho prechod na ekologickejšie a inteligentnejšie hospodárstvo.

Hodnotenia údajov potvrdzujú, že podunajský región má značnú medzeru v inováciách, ktorú je potrebné uzavrieť v porovnaní so svojimi náprotivkami v západnej a severnej Európe, pokiaľ ide o súhrnný inovačný výkon, ako aj na podrobnejšej úrovni. Benchmarkingový nástroj GLOBSEC, CEE Strategic Transformation Index, European Innovation Scoreboard a ďalšie rebríčky obsahujú komplexné metriky pokrývajúce výsledky a podmienky vzdelávania, kvalitu ľudského kapitálu, počet výskumníkov, citácie, celkový podiel znalostne náročných firiem, indikovanú inovačnú výkonnosť patentmi a dizajnom a prístupom a objemom finančného kapitálu vrátane rizikového kapitálu.

Súhrnné výsledky týchto ukazovateľov hovoria jednotne naprieč zdrojmi, čo svedčí o podpriemernej inovačnej výkonnosti v regióne. Celá Európa teraz prechádza veľkou transformáciou poháňanou výzvami spojenými so zmenou klímy a digitálnou revolúciou, ktorú podporuje Európska zelená dohoda. Schopnosť inovovať bude preto rozhodujúca pre konkurencieschopnosť na úrovni EÚ, na národnej a miestnej úrovni. Využitie prostriedkov z Plánu obnovy po pandémii COVID-19 predstavuje pre údolie Dunaja jedinečnú historickú príležitosť na hlbokú transformáciu paradigmy rastu. Krajiny pozdĺž rieky Dunaj môžu využiť silu technologicky poháňaných inovácií a nasmerovať región na cestu k tomu, aby sa stal tvorcom trendov namiesto toho, aby trendy iba nasledoval, najmä v novej oblasti klimatických technológií.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-1.png

Krajiny Danube Tech Valley, na ktoré sa vzťahuje DTV Innovation Tracker, sú: Nemecko, Česko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Moldavsko. Zdroj: https://www.globsec.org

Viac informácií:

Tracking Innovation to Adavance the Danube Tech Valley

Zdroj: https://www.globsec.org, zverejnené: 2. 12. 2022, autor: rpa